Thép chữ C (U)

Thép chữ C (U)

Thép chữ C (U)

Mã sản phẩm : 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 
 
Quy cách
 
Grande
Kính thước
Diamention
 
Khối lượng 1m chiều dài
 
 
Unit mass
(kg)
Sai lệch cho phép
Tolerrance
(mm) Chiều cao
Hight
(mm)
Chiều rộng chân
Width of leg
(mm)
Khối lượng chiều dài
Umit mass
(%)
h b d
U65 65 36 4.4 5.90 ±1.5 ±1.5 +3.0
-5.0
U80 80 40 4.5 7.05
U100 100 46 4.5 8.59 ±2.0 ±2.0
U120 120 52 4.8 10.40
U140 140 58 4.9 12.30 ±2.0 ±2.0
U150 150 75 6.5 18.60
U160 160 64 5.0 14.20
U180 180 70 5.1 16.30
U180a 180 74 5.1 17.40
U200 200 76 5.2 18.40 ±3.0 ±3.0
U200a 200 80 5.2 19.80

Sản phẩm cùng loại