Phôi thép

Phôi thép

Phôi thép

Mã sản phẩm : 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Mác thép
Symbol of grade
Thành phần hoá học
Chemical composition
C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%)
SS400 0,14 -0,22 0,2 - 0,4 0,4 -0,7 0,05max 0,05max
SS490 - - - - -
SS540 0,2 - 0,3 0,4 - 0,8 1,2 - 1,6 0,04max 0,04max
CT38 0,14 -0,22 0,12 - 0,3 0,4 - 0,65 0,04max 0,05max
CT42 0,18 - 0,27 0,12 - 0,3 0,4 - 0,7 0,04max 0,05max
CT51 0,28 - 0,37 0,15 - 0,35 0,5 - 0,8 0,04max 0,05max
CT3 0.14 - 0,22 0,15 - 0,3 0,4 - 0,65 0,03max 0,04max
CT4 0,18  - 0,27 0,15 - 0,3 0,4 - 0,7 0,03max 0,04max
CT5 0,28 - 0,37 0,15 - 0,3 0,5 - 0,8 0,03max 0,04max
Q195 0,06 - 0,12 0,30max 0,25 - 0,5 0,045max 0,050max
Q215 0,09  - 0,15 0,30max 0,25 - 0,55 0,045max 0,050max
Q235 0,14 - 0,22 0,30max 0,3 - 0,65 0,045max 0,050max
Q275 0,28 - 0,35 0,35max 0,5 -  0,8 0,045max 0,050max
Q295 0.16max 0,55max 0,8 - 1,5 0,045max 0,045max
Q345 0.20max 0,55max 1.0 - 1,6 0,045max 0,045max
Q390 0.20max 0,55max 1.0 - 1,6 0,045max 0,045max
20MnSi 0,17 - 0,25 0,4 - 0,8 1,2 - 1,6 0,045max 0,045max
25MnSi 0,2 - 0,3 0,6 - 1,0 1,2 - 1,6 0,045max 0,045max
 
 

Sản phẩm cùng loại