Sản phẩm

Thép chữ C (U)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thép góc cạnh đều
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thép chữ I
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VIDEO